x

Zastosowanie

x

Korzyści

x

Napisz do nas

Funkcje i zalety urządzenia Active Track

Lokalizator personalny Active Track GPS/GPRS/SMS/VOICE pozwala na lokalizację i nadzór osób i obiektów ruchomych w czasie rzeczywistym. Poza funkcjami monitorującymi i logistycznymi urządzenie umożliwia w nawiązywanie łączności głosowej (np.: z Centrum Monitorowania lub służbami ratowniczymi). Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii system charakteryzuje się długim czasem działania przy zasilaniu bateryjnym, a wbudowany akcelerometr umożliwia uzyskanie informacji czy osoba posiadająca urządzenie porusza się lub czy np. gwałtownie upadła. Active Track wyróżnia się spośród dostępnych na rynku urządzeń mocną i wytrzymałą obudową, która umożliwia pracę w trudnych warunkach. Liczne uszczelnienia, absorbery wstrząsów, ergonomiczny kształt i niewielkie rozmiary powodują, że Active Track jest niezastąpiony w zastosowaniach technicznych i użytkowych.

1. GPS i RFID w jednym urządzeniu

Teraz możesz wybrać pomiędzy Active Track z RFID, z GPS lub GPS & RFID. Wszystkie funkcje dostępne w jednym urządzeniu !

2. Dwukierunkowa komunikacja głosowa

Active Track może być używany jako telefon komórkowy - użytkownik może wykonać bezpośrednie połączenie na wcześniej zaprogramowany numer lub wysłać sygnał do centrum monitoringu z prośbą o kontakt. Możliwe jest również dodzwonienie się na numer urządzenia.

3. Wezwanie pomocy w sytuacjach zagrożenia

Dzięki przyciskowi PANIC, w sytuacjach zagrożenia użytkownik może wysłać poprzez GPRS sygnał alarmowy z prośbą o pomoc.

4. Czujnik MAN DOWN

Funkcję MAN-DOWN gwarantuje wbudowany akcelerometr, który monitoruje położenie urządzenia i natychmiast alarmuje o możliwej sytuacji zagrożenia życia. W razie odchyleń od wcześniej ustawionego zakresu lub wykrycia bezruchu, Active Track automatycznie wysyła komunikat o nieprawidłowościach.

5. A-GPS - technologia wspierająca GPS

A-GPS pozwala na śledzenie nie tylko na zewnątrz, ale również (w większości przypadków) wewnątrz pomieszczeń. W niesprzyjających warunkach wspomaga system GPS przesyłając niezbędne do określenia pozycji dane z satelit poprzez sieci bezprzewodowe (internet, GSM).

6. GeoFencing

Możliwość zaplanowania trasy i monitorowania jej faktycznego przebiegu w czasie rzeczywistym. W razie opuszczenia wyznaczonego obszaru / trasy, wysyłana jest informacja o nieprawidłowościach. Efektywne narzędzie kontroli pracowników, opieki nad dziećmi, zastosowanie również przy aresztach domowych. Funkcja oferowana przez software.

7. Alarm sabotażowy

Wbudowany czujnik alarmujący o nadmiernych przeciążeniach wskazujących na próbę zniszczenia urządzenia. Active Track posiada również zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem klapki lub próbą rozkręcenia.

8. Aplikacja do monitorowania ruchu urządzenia on-line

Wygodna aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp on-line z niemal każdego miejsca.

9. Duża pojemność pamięci

Wbudowana pamięć może pomieścić historię do 2000 zdarzeń zapewniając dostęp do historii odwiedzanych miejsc oraz zdarzeń alarmowych.

10. Programowanie przycisków

Możliwość zaprogramowania przycisku w sposób umożliwiający wysłanie na smartphona SMSa z pozycją GPS.